Članstvo

Popunjavanjem ove izjave dajem privolu Društvu “Dvanaesti igrač” (u nastavku teksta. voditelj obrade osobnih podataka) da prikuplja moje osobne podatke za obavljanje posla, to jest organiziranju ligaških i turnir natjecanja.

Navedeni osobni podaci mogu se koristiti samo za naveden svrhe.

Mojim osobnim podacima pristup mogu imati ovlaštene osobe iz odjela voditelja osobnih podataka za svrhu koja je gore navedena.

Voditelj obrade osobnih podataka poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati moje osobne podatke sve dok postoji pravni temelj za obradu (privola) te će moje osobne podatke predati svojim izvršiteljima obrade radi organiziranja ligaških i turnir natjecanja, a koji mogu obrađivati osobne podatke samo sukladno uputama Voditelja obrade osobnih podataka.

Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te njenim popunjavanjem potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu povući privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat da, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti moje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje mojih osobnih podataka te zaprimiti preslik osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

Potvrđujem da sam od strane voditelja osobnih podatak upoznat kako sve ostale informacije vezano za obradu mojih osobnih podataka mogu dobiti upitom na adresu elektroničke pošte info@football-evolution.net

Molimo vas da sve podatke unesete točno! Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje!

Godišnja članarina u društvu Dvanaesti Igrač iznosi 15€ s kojom ostvarujete različite benefite.

Hvala!